ࡱ> Rbjbjqq2eet(RR[T/w4V$vvvvvvv$cx{rv-vvvvv]vvvvvvH~4Etvvv0/wvw{tw{vvw{2vPvvvt$/ww{R a: 02003t^Yc[kNupeNkNu TUS0 2002 2003f[t^ kNf[upe:N464N DkNu TUS ؚ N(1)s g][p gSl Hs s*s`i ĞeBh sefe 퐠\q __[ V*_TO ^/cGY Sfq*4Tꏠ sJ*ؚё*Tf* eq*uYwZ* f:_ ht*HR*~*U g TZ* lZ*S~ eez g^c _lŖ*Hm*HCQm gem ĞUx hg m u*^`R Oewc* _tQ gz H!`)P* Ys* ؚ N(2)s ĞxSm*g:_ _l*y*geY*egZ* _p ezfO HR svn hTSf\*ssOp Hes*~Opg*H^IQ RY* Yg*dlv&O bS?l g* Hz*hg~*s-f[ He 4Tm*4Te 4T`^ sz s:_ f`[*sVf 4TC s1f3t*)nT Z*gQ F/g*RwZ*Ğp y&* ؚ N(3)s NgO*HgaOe*f[Oe g ^*hT?a*s N:_ e=NZ*Ng~gim Ği g*`lS. Hvf* _e\*s ^hgh ѐR`Oe [*H V lSftf*N[*%Nv_*.zb gO z s\qs^ SSS*퐇eY*Rs*ѐ!`*R~~* e_ s f gt Rhg R]N*HXN*HN6q* O cNs^ ؚ N(4)s Ngzf m z9N*He H%m*HΞ ؚzf _ςwZ*u8 !s gf*"W9h /cf ga0n|B h r F v F Tb( $1$`a$gd%M1$gd%M $1$a$gd{   " ( * @ B F H T V f h p r ~  " , . > @ D F J L R T p r ~ ۶"hm-B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJphH   , . 4 6 : < N P T V \ ^ b d t v  " & ( . 0 4 6 D F P R V X j l p r x z ~ h%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phN~  &(24>@RT`brtz|&(DFdfjlٷٷٷٷٷh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"hUNeB*KHOJQJaJo(phH(Vd4\j0^jxDp\(1$gd%M ",.24:<@BHJNPRTVbdhjlvx~ȶȶȶ"hUNeB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJphH ".024>@VX\^jlrt~"$*,02DFVXZ\hj(h%MhUNeB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phG&(.0@BNPVXhjnptv  "24"hUNeB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH4LNTV\^bdhjvx  ",.>@BDHJPRbdfvxط"hUNeB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH ,.46:<TVZ\^npz| ,آؒh8GHB*KHOJQJo(ph(hUNehUNeB*KHOJQJaJo(ph"hUNeB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph9,.8:VXZ\xz"$&(8:FHNPZ\fhrtxzh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phOl,vB".>f 1$gd%M"$.068<>JLXZ`bfhjl *,02>@XZ`blnrth%Mh%MB*KHaJph"h8GHB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH$&DFLPRVX^`jlprtv &(,.:<@BXZ^`Ʒh%Mh%MB*KHaJph"h8GHB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH`rtxz  "8:>@FHLNTV`blnxz ط"h8GHB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH ,.<>HJTVZ\npz| *,68<>DFPR\^dfpr|~h%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phO  $ & 0 2 < > B D P R j l x z ~ ! !!!:! B!!"p"""#~##L$$%L%Z%%(&&&V''''B(()j)1$gd%Mz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" " """"$"&"*",">"@"P"R"X"Z"^"`"n"p"t"v"""""""""""""""""""""""""##h%Mh%MB*KHaJph"h#B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH#####$#&#0#2#6#8#J#L#P#R#^#`#l#n#x#z#|#~##########################$$$$$$&$0$2$6$8$D$F$J$L$V$X$b$d$z$|$$$$$$ɷ"h#B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH$$$$$$$$$$$$$$$$ % %%%%%(%*%6%8%D%F%J%L%X%Z%^%`%f%h%x%z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&&(&,&.&:&<&B&D&H&J&V&X&^&`&j&l&h%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phOl&p&r&t&x&z&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'' ''''0'2'6'8'J'L'T'V'Z'\'''''''''''''''''''''''''(((((h%Mh%MB*KHaJph"h#B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH(((((("($(*(,(6(8(<(>(@(B(L(N(R(T(Z(\(`(b(h(j(n(p(v(x((((((((((((((((((((((((((((((()) ) )))) )*),)0)2)8)Ʒططh%Mh%MB*KHaJph"h#B*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phH8):)D)F)P)R)V)X)^)`)h)j)t)v)))))))))))))))))))))))))))))))* * ***"*$*(***,*.*8*:*>*@*B*D*P*R*V*X*^*`*j*l*p*r*x*z*"h#B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phHj)).*D*R**+++F,,,,$---J../4/B// 0p00.1z111\t1$gd%Mz*~*********************************++++++++$+&+*+,+2+4+>+@+D+F+L+N+X+Z+^+`+f+h+l+n+t+v+z+|+~+++++++h%Mh%MB*KHaJph"h#B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH+++++++++++++++++++++++,, ,,,, ,",,,.,2,4,:,<,D,F,J,L,R,T,^,`,j,l,v,x,|,~,,,,,,,,,,,,,,,ıııııııĢıııııııııĢııııııııııĢĢĢh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph(h%Mh#B*KHOJQJaJo(ph"h#B*KHOJQJaJo(ph@,,,,,,,,,,,,,,,-- - -----"-$-.-0-4-6-<->-H-J-T-V-`-b-l-n-r-t-z-|-----------------------ط(h%Mh?HB*KHOJQJaJo(ph"h?HB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph@-------------.. .......$.&.*.,.2.4.>.@.D.F.H.J.T.V.Z.\.b.d.h.j.p.r.v.x.~...........................ط"h?HB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH../// ///////*/,/2/4/@/B/L/N/X/Z/d/f/p/r/t/v/|/~//////////////////////ƴ؁ش؁h%Mh%MB*KHaJphh%Mh?HB*KHaJph(h%Mh?HB*KHOJQJaJo(ph"h?HB*KHOJQJaJo(ph"h%MB*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph2/////////////00 0000000$0&0*0,02040>0@0D0F0L0N0X0Z0d0f0j0l0n0p0r0t000000000000000000000000000001ط"h?HB*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phH1 11111"1$1,1.12141:1<1F1H1L1N1T1V1`1b1f1h1n1p1x1z111111111111111111111111111111111t t tttttt t&t(t,t.t4t6t:t|@|J|L|P|R|X|Z|d|f|p|r|v|x|~|||||||||||||h%Mh%MB*KHaJph"hLB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH||||||||||||||||||}}} }}}}} }&}(},}.}@}B}F}H}T}V}\}^}b}d}f}h}l}n}t}v}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}طططططh%Mh%MB*KHaJph"hLB*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phCh}}}}}0~B~P~~LրJr҂2rH|څ1$gd%M}}}}.~0~@~B~N~P~`~b~z~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "$HJVXprxz~ӱӱӱӱӱӱӱӟӱӱӱӱӱӱӱӱӱӱӱӱӱӱӱ"h((B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph.h%Mh%M5B*KHOJQJ\aJo(ph> ".068BDJLVXhjvx~ʀ̀Ԁրh%Mh%MB*KHaJph"h((B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phH ,.@BHJNP\^`dfvx~ȁʁ΁Ё܁ށ "$68:<BDNPprvxاا"h((B*KHOJQJaJo(phh((B*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phBx|~Ђ҂&(,.02<>BD\^dfjlpr~ƒăʃ̃܃ރ @BFHLNZضh%Mh%MB*KHaJphh((B*KHOJQJo(ph"h((B*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phBZ\nptvxz~ʄ̄Є҄@BNP\^jlrtz|ąƅ؅څططططh%Mh%MB*KHaJph"h((B*KHOJQJaJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phH 68PRXZjlprvx~Ԇֆچ܆ &(.046:<@BTVZ\tvxzćƇʇ̇؇ڇ$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phOڅrֆ<j n̉4&4^Œ*&1$gd%M02JL^`dfhjtvĈƈ҈Ԉڈ܈ ,.46FH^`lnʉ̉։؉܉މط"h((B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phH &(,.24JLPR^`fhrtxzԊ֊"$&24>@JLPR^`lnطh((B*KHaJo(ph"h((B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phBnċƋ̋΋؋ڋ "24@BTV\^bd|~ŒƌȌΌЌ (*@BLNRT`bhh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phOhj΍Ѝ܍ލ $&*,JLVXbdhjŽƎȎΎЎ "$46BDTVh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phOV2@ p֑8̒4dƔ,Rbȕ(8H1$gd%Mďԏ֏܏ޏ (*02>@DFLNRTZ\`bz|ƐȐΐАڐܐ ",.24@BNh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phONPVXbdhjnptvБґԑ֑ ,.2468BDHJPR\^tvz|ʒ̒ВҒؒڒ"h;9B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phH&(,.248:@BLNRTfhrtxz“ēГғؓړޓ*,>@JLPRXZbdĔƔʔh%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phIʔ̔Δܔޔ $&*,02>@PR`blnxz•ƕȕҕԕؕڕ"۶ƧƧƧƧh%Mh%MB*KHaJphh;9B*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph"h;9B*KHOJQJaJo(phB"$&(,.46:<BDHJ\^bdpr~–Ԗ֖ږܖ ",.2468FH^`dflnrtط"h;9B*KHOJQJaJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phHƗȗҗԗؗڗ *,68BDNPTV\^bdjltvz|ĘƘʘ̘ҘԘh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph$h%Mh%MB*KHOJQJo(phOvޘN1$gd%M Ԙܘޘ (*.068BDNPTVhjtvz|ʙؙ̙֙ܙޙ $&*,8:FHLN^$h%Mh%MB*KHOJQJo(phh%Mh%MB*KHaJph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(phM^`dfxzšĚʚ̚КҚؚښޚٷٷٷ h%Mo(h%Mh%MB*KHaJph$h%Mh%MB*KHOJQJo(ph(h%Mh%MB*KHOJQJaJo(ph"h;9B*KHOJQJaJo(ph0182P. A!"#$%S b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBiB nfh3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg t( ~ 4,` z!#$l&(8)z*+,-./1DtTuvxyp{|}xZnhNʔ"Ԙ^ !"#$&'()*,-./013456789NPQRSTUWXYZ[\^_`acdefghjk( j)\th}څ%+2OV]bi8@0( B S ? OLE_LINK1 OLE_LINK2 OLE_LINK3 OLE_LINK4v(v( !*-6<=DGJMPQSTWXZ[^adgjkmnux{~ !"$%()+,/2479;>?FGIJMNPQTUWX[^adghjknqrsuvy| "%()+,/02369;=@AHKNQTWZ[]^adgjmpqrtux{~  #&)/01478:;>ADEGHKNQTWZ]^`aefijlmpsvy| !"%&()+-0123569:<=@ACDGHJKNOQRUVXY\_belmopstvwz{}~  #&)*,-.034;>ADGHJKNOQRUX[\^_bcefmnpqtwz{}~  !$%'(+.2357:;<?BCEFIJLMPQSTWZ]`cfijlmoruvxy|} "%(*./478;>ACEHIJMPQSTWXZ[^_abefhilorsuvy|~  !"$%(+.147:;=>ADFIKMPQX[^adeghklnorux{~      ! $ ' * + - . 1 4 7 8 : ; > ? A B E H J M N P T U V W Y Z ] ` c f i j l m p q s t w x z { ~         ! $ ' * - . 0 1 4 7 : ; = > A D G H J K N Q S T V W X Z ^ _ ` c f i l m o p s t v w z }      % ( + , . / 2 5 8 ; > A D E G H K L N O Q R T U X Y [ \ _ b e h k n q r t u x { ~     " # & ' ) * - 0 3 4 6 7 : ; = > @ C F I L O R U X [ ^ a d g j k m n o q u v x y |       # & ' ) * - . 0 1 4 7 8 9 ; < ? @ B C F G I J M P R T W X Y Z \ ] ` a c d g j m n p q t w z }   !#$&),/258;>?ABEHKLNORSUVX[^_abehklnorsuvyz|}  "#%&)*,-03679:=@CDFGKLORUX[\^_bcefiloprsvy  !$'(*+./125689<?BEHIKLORTWZ[]^adghjknoqruwy|  !"$'()*,-03679:=>@ADEGHKLNORUXY[\^_abehkmqtwx{~ !#$&'*-0369<=?@CFIJLMPSXZ]^ehknqrtuxy{|  !#$%(+,./23569:<=@CFGIJMPSTVWY\_befhilorux{~  !#$'*-0346789<?BCEFILOPRSVY\_beijmpsvy|  !#$'*,-/03467:=@ACDGHJKNOQRUX[\^_cdghjknoqruvxy| #&),-/03467:=@CEHKNQTWXZ[^adgjkmnqtxy|}  !$'*-03467:=?@BCFILORU\]^_abehklnorsuvy|  #&')*0267;<?BEFHILORUX[^_abefhiknqrtux{~ !$%'(+.1478:;>ADEGHJMPSVWYZ]^`adgjkmnqrtuxy{|~$%&),-/0369:<=@ACDGHJKNQTUWXZ\`cfilmopstvwz{}~  #$'*-013478:;>?ABEFHILNRSUVZ[^adgiknostwxz{~  #&),/2579=@CDIJLMPSVY\_begjmpstvwz}   "#%&)*,-03679:>?ABEFHILMOPSVWXZ[^adeghknqtwxz{~ !$%'(+.124578:;>ADEGHKLNORUX[^adgijlmpsvy| !"$%(+./129<?BEHJLOPWXZ[^_abefhiloruxy{|        ! $ % ' ( + , . / 2 5 8 9 ; < ? @ B C F G I J K N Q T W Z ] ` c f i l o p r s v y z { } ~ !!!!! ! ! !!!!!!!!!! !#!&!)!,!0!1!4!7!:!;!=!>!A!B!D!E!H!K!N!Q!T!U!W!X![!^!b!c!f!i!l!o!r!s!u!v!y!z!|!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""" " """""""""!"$"'"*"-"0"1"3"4"7":"=">"@"A"C"D"F"G"J"K"M"N"Q"R"T"U"X"Y"["\"_"`"b"c"f"i"l"o"r"u"|"""""""""""""""##%%?&@&A&C&U(V(W(Y(Z(](^(`(a(d(e(g(h(k(l(n(o(v(NO9:DELM:; ##c%d%%%?&?&@&@&-(.(s(v(tuWX\]NO9:DELM:; ##c%d%%%?&@&-(.(v(EsJm m-?H8GH%MUNeFua;9o"L#{((t(v(@.(.(H .(.((t(``(`tUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSunA$BCambria Math 1 hrK'Kg i k" I k" I!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[r`(`(3KP ?%M2!xx02000t^Yc[kNupeSkNu TUS0_o(u7b AdministratorOh+'0 (4 T ` lx$2000ļҵҵ ΢û Normal.dotmAdministrator9Microsoft Office Word@@B&>@Bl4E k"՜.+,0 X`t| ΢˾I`(  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstvwxyz{|}~Root Entry F]K~4EData m1Tableuw{WordDocument 2SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore0 C~4EH~4E5MNEEFHYA==20 C~4EH~4EItem PropertiesUCompObj e  F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDoc9q